ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER İSTANBUL SERGİSİ


ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER

TRACES OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS

11 - 30 Eylül September  2019

İstannbul Arkeoloji Müzeleri Darphane-i Amire 14 Nolu Bina

Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla,  Galerim Sanat Galerisi’nin koordinatörlüğünde ve  Siret Uyanık’ın küratörlüğünde gerçekleşecek sergi  11-30 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Darphane-i Amire de sanat severlerle buluşacaktır.

23 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek sergide resim, heykel ve seramik çalışmalara yer almaktadır.

Anadolu Uygarlıklarından İzler

Geçmişi günümüzden 12000 yıl öncesine dayanan Göbeklitepe, bizlere insanlığın geçmişi ile ilgili yeni bilgiler öğretiyor. Erken Neolitik dönemin, beklenmedik düzeydeki kültürlerini bugün dünya şaşkınlıkla izliyor. Göbeklitepe’nin ortaya çıkarılması ,Tarih’in dönüm noktalarından biri olarak ortaya çıkan Göbeklitepe,Mağara duvarlarına yapılmış resimlerden günümüze dek gelen resimler ve görsel sanata dair tüm eserler, insanların serüvenini bizlere en sağlıklı ve estetik biçimde anlatan belgelerdir.

Sanatın ve Sanatçının dönemin izlerini ve izlenimlerini çağlar ötesine taşıyabilme etkisi vardır. Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan görsel tanıklardır.Sanatın estetik olgusu tarihsel süreç içinde bulunduğu çağın da gelişmelerini görselleştirir.

Geçmişten geleceğe ulaşan kültürel dokular, dünya mirasından payımıza düşen kazanımlardır.Farklı coğrafyalardaki kültürel doku benzerlikleri, sanatın insancıl yolculuğunda dünya adına bir zenginliktir.. Tarihte semboller ardında kodlanan kültürel izlerde, insanların evrensellik bağını kurmasında sanatın rolü büyüktür.
Anadolu sayısız kültürü ve medeniyeti topraklarında barındırmıştır.Anadolu coğrafyasının mitoloji, tarih ve doğa güzelliğinin zenginliği bölgede yaşayan sanatçılar için önemli bir ilham kaynağıdır.
Bilge Kağan Orhun anıtlarında ulusa seslenerek öğütler verir. Defnenin gözyaşlarını, Zümrüdü Anka kuşunu ya da Huma kuşunu, Şahmaran’ı,Medusa’yı, Troya ve Zeugma’yı, Kibele’yi, Yediuyuyanlar’ı, Balıklıgöl’ü, Kızkulesinin hikayesi, Niobe’nin hüzünlü öyküsü gibi yüzyıllar boyunca unutulmayan Anadolu’nun efsanelerinin günümüz sanatçıların özgün anlatımlarıyla yorumlamaları ve farklı kültürlerdeki sanat severlere Anadolu ‘nun büyüleyici efsanelerini tanıtması projemizin ana tema’sıdır.

Sanat eserleri,bir toplumun tarihi, düşünce, gelenek ve inanç ortamından aldığı ilhamla oluşması sürecinin bir yansımasıdır.
Sanat, evrensel bir dildir ve tüm insanları buluşturur.

Anadolu ‘nun eşsiz tarihi ve kültürel zenginliğinin ışıyla günümüz sanatçılarının yorumlamaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘nın,Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü ‘nün,Telif Hakları Genel Müdürlüğü ‘nün ,İstanbul İl Kültür Müdürlüğü ‘nün ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin katkılarıyla bu sergi oluşturuldu.

Türk Sanatına yeni eserler kazandıran ve Türk Kültürünün Sanat yoluyla tanıtılmasınıı amaçlayan projemize katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz

Siret Uyanık
Anadolu’dan Uygarlık İzleri
Küratör