AYLA AKSOYOĞLU "OTO-GRAM" RESİM SERGİSİ


AYLA AKSOYOĞLU
OTO-GRAM Resim Sergisi 
2 - 20 Şubat  2019

Açılış : 2 Şubat 2019 │ Cumartesi - Saat : 17:00 
GaleriM Sanat Galerisi: Armada AVM Zemin Kat - Köprü / Söğütözü - Ankara

OTO-GRAM

Otomobil olmadan yaşayamam der miydiniz ?

En duygusal reklamları neden otomobil firmaları yapar?

Bir buçuk milyar Çin”li bisiklet yerine otomobil kullanmaya başlarsa ne yaparız?

Bir otomobil sahibi olabilmek için nelerden vaz geçersiniz ?

Sahip olduğunuz özel araç size ait olabilir ama benim soluduğum havayı kirletiyor, insanlığın ortak enerji kaynağını tüketiyor, benim çocuğumun geleceğini kısıtlıyor, içinde bir kişi olan bir araç içinde yüz kişi olan otobüsün yolunu tıkıyor… Bunları fark ediyor muyuz?

Fütürist tasarıma göre gelecekte özel araç olmayacak bunu biliyor muyuz ?

Bu sorular bu günün ve geleceğin insanı adına sanatçı yaklaşımı ve duyarlılığıyla sorulmuştur. Sormak bir uyandırma eylemidir. Soru sorarak cevabı gerekli kılar sanatçı. Bu sergi içinde yaşadığımız eko dengenin yıkıcı sebeplerinden birine değinir. Özel araçlar ve ekolojik eksileri. Çağın otomobil aşıkları yüz yıl öncenin “Araba Sevdası” anlatısının kahramanları kadar masum değil. Daha da vahimi, çoğu bunun farkında değil. Çevreci tasarımlardan ayıramayacağımız geleceğimizin zehirli makinaları otomobiller olabilir. Eserlerimde otomobili bir aşk objesi olarak, bir ritüel, tapınma, mutluluk, hayranlık ikonu olarak göstermemin ironik yanı fark edilebilir sanırım. Arabanın; insanın, statünün, paranın, hatta aşkın tanımlanmasındaki büyük rolü, sanatçı olarak içimi acıtarak eserlerime yansımıştır. Alaylama yoluyla yazdığım, çizdiğim, boyadığım her düzlem bu fikrime hizmet eder. İroni  hem sanatımın, hem yaşantımın ifade aracıdır. İyimser değil gerçekçi, hafife almadan ironik, sesimin ve eserlerimin ulaşabildiği tüm zamanlara dair kaygılarla tuvalimin başında olmak, sanatın iyileştirici havasını karanlığa üflemek. İşimiz bundan ibarettir. “

Ayla AKSOYOĞLU 
1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Resim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. 2006 YILI 32. DYO RESİM YARIŞMASINDA sergilenmeye, 2007 yılı 68. DEVLET RESİM HEYKEL YARIŞMASINDA sergilenmeye değer bulundu.   Yurt içinde ve dışında 16 kişisel sergi ve   karma sergi, fuar, bienal, ve sanat kolonisi etkinliklerinde yer aldı. ulusal çapta gazete dergi ve internet portallerine düzenli olarak sanat yazıları yazdı. 

She was born in 1968 in Ankara TURKEY. She graduated from faculty of art at Gazi Universty in ANKARA. She permanently wenton working drawing. Was so good that it was exhibited in 2007  68. NATİONALE PAİNTİNG AND SCULPTUR EXHİBİTİON .. She had 14  personal exhibitions in Turkey and  İnternational galerys,  and also she participaited in mix-exhibitions  She is writing in some national art magazin in Turkey, about art . 
She uses  traditional  türkich carakters , colours and deformation effectively in her paints.