ERDEM ÜNVER RESİM SERGİSİERDEM ÜNVER
Resim Sergisi
12 - 31 Ocak 2019

Açılış Tarihi ve Saati 
12 Ocak 2019 / Cumartesi -  Saat / 16:00
GaleriM Sanat Galerisi: Armada AVM 2. Köprü, Söğütözü – Ankara

Gazi Eğitim Enstitüsü Grafik Bölümünü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Master ve Doktora Programlarını tamamladı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesidir. Yayımlanmış iki kitabı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır. Kişisel resim ve karikatür sergileri açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katılmıştır.

Resim çalışmalarında ışık-gölge, perspektif ve formların plastik değerlerinden uzaklaşarak özgün bir anlatıma yönelmektedir. İki boyutlu figürlerin ve soyut geometrik düzenlemelerin birlikteliğini önemsemekte, akademik olanın sınırlamalarına karşı duruşun, sanatsal anlatım olanağını çoğalttığını ifade etmektedir. Karikatür çalışmalarında sosyal konuları grafiksel bir düzen içinde işlemektedir.