Hüseyin Elmas Resim Sergisi


HÜSEYİN ELMAS
Resim Sergisi │ Painting Exhibition
17 Şubat February │ 09 Mart March 2018
 
Açılış Tarihi ve Saati / Opening Date and Time:
17 Şubat February 2018 / Cumartesi - Saturday Saat / 17:00 - 19:00 │5-7pm
GaleriM Sanat Galerisi: Armada AVM, 2. Köprü Söğütözü – Ankara

Yaklaşık 27 yıldır, akademik bağlamda öğretim üyesi, yönetici bağlamında sanat organizasyonları, yazan bir kişi olarak ta çeşitli ulusal, yerel, gazete, dergi, tv. vb. yayın organlarında gerek Konya’nın gerekse Ülkemizin sanat ortamına katkı sağlamaya çalıştım. Günümüze değin 21 kişisel sergi 300 e yakın ulusal ve uluslar arası karma sergi ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Ülkemizi temsil ettim. 17 Şubat 2018 tarihinde 21. kişisel sergimin açılışını hep beraber yapacağız. 
30 çalışmamın yer aldığı bu sergide bulunan resimlerimde, Orta Asya'dan günümüze taşıdığımız gerek İslam öncesi, gerekse İslamiyet sonrası kültürel mirasımızı günümüz sanat anlayışı  doğrultusunda birleştirmeye çalıştım. Farklı dönemlere ait kültür katmanlarımızı aralayıp tuvallerime taşıyarak günümüzün hatta  gelecek nesillerin  geçmişle olan bağlarını gündeme getirip geçmişin de gelecek kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Başta, Türk İslam mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru olan “kubbe”  ve diğer mimari öğeler, minyatürler, hat ve bunların yüzyılların birikimi sonucu oluşturduğu plastik ifade dili, felsefesi hem içerik hem de biçim olarak resimlerime yansımaktadır. Kubbe formuna eşlik eden Mevleviler, Güvercinler ve At figürleri de gene bizim kültürümüzde derin izler bırakmış motifler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

23 yıldır Konya’da yaşayan bir sanatçı olarak, M.Ö. 7000’ li yıllardan itibaren medeniyetlere yurtluk etmiş Konya, kuşkusuz resimlerimin oluşumunda önemli rol oynamıştır. Özellikle Konya ve milli kültürümüzün manevi mimarlarından birisi olan, Mevlana Celaleddin Rumi’nin insan sevgisi, dünya görüşü ve hayat felsefesi ben ve benim gibi düşünen pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve tuvallerinde hayat bulmuştur.

Başta sanatı seven, sanata değer veren halkımız ve basın mensublarımız olmak üzere GaleriM Sanat Galerisi’ çalışanlarına ve Meral Öztürk Hanfendi’ye teşekkür ediyorum.

Prof.Dr.Hüseyin ELMAS

   
1967 Anamur’da doğdu.
  
1990 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.    
   
1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniversite’ nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda; 1994 te yüksek lisansını, 1998 de “Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle doktorasını tamamlayıp “Bilim Doktoru”  unvanı aldı. 
     
1999 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 
   
2005 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları ile aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. Bu görevlerini 2013 yılına kadar sürdürdü   

2008 yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı aldı.
2013 -2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü.

Günümüze değin 21 kişisel sergi gerçekleştirdi, 300 den fazla ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Yurt içi ve yurt dışı sanat kolonilerine katılıp çalışmalarda bulundu. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Konya’da devam etmektedir.