Heykel Resim Baskı GM Dükkan
Svetlana İNAÇ

Doğum            :Rusya – Çelabinsk.

Eğitim             :Klasik Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim Bölümü.  Yüksek Sanat Okulu - Grafik Tasarımı  Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. (5 yıl)

1993               Evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Rusya, Kazakistan ve İstanbul’da moda ve  grafik tasarımı üzerine çalıştı. Resim çalışmalarının yanı sıra, kitap resimledi, afiş hazırladı, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait reklam çalışmaları yaptı.

2000               Yılından bu yana çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı. Yurtiçinde ve yurtdışında, art sempozyum, çalıştay, workshop, karma sergi gibi çeşitli Sanatsal Etkinliklere katıldı.   Türkiye’de 25 kişisel açtı. Eserleri, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde özel ve devlet koleksiyonlarda bulunuyor.

                      Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Halen, Ankara’da kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor,

born:             :Russia-Chelyabinsk

Education       :Traditional High school Education and Children Fine Arts School -Painting Department Art College-Graphic Art Design Technical University -Fashion Design (5 years)

1993               Married and settled in Turkey
Job Experience: Worked with several companies in Russia, Kazakhstan and in İstanbul as a Fashion and Graphic Designer.  Pictured book covers, advertisements for various foundations and companies

2000 -             Intensified her studies in Painting. Has participated in Art events such as; Art Symposiums,  Plastic Art Workshops, Art Camps and Group Exhibitions in Turkey and abroad.  Has had 25 individual Art Exibitions   Her art pieces have been presented all around Turkey, Russia, United States and Europe. A member of The Union of Artists and Sculptures.

                      Still painting pictures in her own studio

 

Sanatçının Eserleri