Desen Heykel Resim Baskı Seramik GM Dükkan
H. Nevin GÜVEN

1963 Eskişehir doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi BEF. Resim Ana sanat dalından 1987 yılında mezun oldu. Anadolu Ün. Resim Ana sanat Dalında Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı üniversiteden 1996 yılında Sanatta Yeterliğini aldı. 1998 yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir.  

12 Kişisel sergisi vardır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal karma sergilere, sempozyum ve çalıştaylara katılmıştır. Çeşitli müze ve koleksiyonlarda resmi bulunmaktadır.

 

Sanatçının Eserleri